Division of Marine Geology | University of Gdańsk

Division of Marine Geology

Phone: +48 58 523 68 15
Fax: +48 58 523 66 78
Symbol: 
G240

Head

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci

Doktoranci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni