Department of Accounting | University of Gdańsk

Department of Accounting

Symbol: 
2340

Head

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Specjaliści