Faculty of Chemistry | University of Gdańsk

Faculty of Chemistry

Symbol: 
8000

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju

Dean

Deputy Dean

Prodziekan ds. Studiów

Profesorowie nadzwyczajni tytularni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Doktoranci

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni