Faculty of Chemistry | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Faculty of Chemistry

Symbol: 
8000

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju

Dean

Deputy Dean

Prodziekan ds. Studiów

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Specjaliści

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni