Institute of Philosophy, sociology and Jurnalism | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Institute of Philosophy, sociology and Jurnalism

Faculty of Social Sciences
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 45 15
E-mail: ifis@ug.edu.pl
Symbol: 
710A

Director

Deputy Head

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych Filozofii

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych Socjologii

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Asystenci

Specjaliści

Redaktorzy

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy

Pracownicy biblioteczni