Offer | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Offer for international students

Biuro Współpracy Międzynarodowej
2019, April 4 - 9:09am

 

Studies conducted in English

 

Faculty of Economics

Faculty of Languages

Faculty of Law and Administration

Faculty of Management

Faculty Oceanography and Geography

 

 

Studies conducted in Polish

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Historyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zarządzania

·Studia niestacjonarne - zaoczne