Faculty of Languages | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Faculty of Languages

Symbol: 
F000

Dean

Deputy Dean

p.o. Kierownika

Kierownik Studiów Doktoranckich

Profesorowie nadzwyczajni tytularni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Profesorowie wizytujący

Adiunkci

Specjaliści

Doktoranci

Główni specjaliści

Specjaliści ds. informatyki

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatów Katedr

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni